Yofi Center, Gym Sky Garden,Suc khoe vang,Yoga Phu My Hung,Ho boi Sky Garden 2, Tennis Quan 7,Gym Yofi, The thao Phu My Hung Quan 7

Quần vợt

Sân chơi Tennis
Tennis giúp tăng khả năng đấu đối kháng, để bạn có thể vượt qua những thăng trầm cuộc sống.
Sân chơi Tennis ngoài trời được trang bị điều kiện kỹ thuật với hệ thống chiếu sáng tối ưu, đáp ứng nhu cầu thể thao của bạn kể cả ban ngày hoặc ban đêm. Bên cạnh đó, các HVL sẽ nhiệt tình hướng dẫn bạn về cách chơi cũng như luật chơi cho loại hình thể thao này.

facebook   youtube   twitter

Yofi Center, Gym Sky Garden,Suc khoe vang,Yoga Phu My Hung,Ho boi Sky Garden 2, Tennis Quan 7,Gym Yofi, The thao Phu My Hung Quan 7

Yofi Center, Gym Sky Garden,Suc khoe vang,Yoga Phu My Hung,Ho boi Sky Garden 2, Tennis Quan 7,Gym Yofi, The thao Phu My Hung Quan 7

Yofi Center, Gym Sky Garden,Suc khoe vang,Yoga Phu My Hung,Ho boi Sky Garden 2, Tennis Quan 7,Gym Yofi, The thao Phu My Hung Quan 7

Yofi Center, Gym Sky Garden,Suc khoe vang,Yoga Phu My Hung,Ho boi Sky Garden 2, Tennis Quan 7,Gym Yofi, The thao Phu My Hung Quan 7

Yofi Center, Gym Sky Garden,Suc khoe vang,Yoga Phu My Hung,Ho boi Sky Garden 2, Tennis Quan 7,Gym Yofi, The thao Phu My Hung Quan 7
Yofi Center, Gym Sky Garden,Suc khoe vang,Yoga Phu My Hung,Ho boi Sky Garden 2, Tennis Quan 7,Gym Yofi, The thao Phu My Hung Quan 7