Yofi Center, Gym Sky Garden,Suc khoe vang,Yoga Phu My Hung,Ho boi Sky Garden 2, Tennis Quan 7,Gym Yofi, The thao Phu My Hung Quan 7

Nhân viên

 

 Chức vụSales staff


 Tên: Mai Thị Lan


 SDT: 0979 461 197​ 

 Email: mai.lan@yoficenter.com.vn

Chức vụSales staff


TênHà Thị Như Yến


SDT: 0122 417 1540​ 

Email: yen.ha@yoficenter.com.vn

Chức vụSales staff


 Tên: Lê Thanh Kim Phượng


 SDT: 0937 789 259​ 

 Email:phuong.le@yoficenter.com.vn

 

 

   

Chức vụSales staff


 Tên: Hoàng Thị Xuân Kiều 


 SDT: 0898 650 320

 Email: kieu.hoang@yoficenter.com.vn

   

Chức vụ Customer service staff

Tên: Nguyễn Minh Ngọc

SDT: 0121 476 3769

Email: ngoc.nguyen@yoficenter.com.vn

Chức vụ: Customer service staff

Tên Nguyễn Lê Thúy Diễm

 SDT: 0932 571 061

​ Email: diem.nguyen@yoficenter.com.vn

Chức vụ: Customer service staff

Tên:  Nguyễn Thanh Trúc 

SDT: 0164 216 0581

Email: truc.nguyen@yoficenter.com.vn

 

         
 

facebook   youtube   twitter

Yofi Center, Gym Sky Garden,Suc khoe vang,Yoga Phu My Hung,Ho boi Sky Garden 2, Tennis Quan 7,Gym Yofi, The thao Phu My Hung Quan 7

Yofi Center, Gym Sky Garden,Suc khoe vang,Yoga Phu My Hung,Ho boi Sky Garden 2, Tennis Quan 7,Gym Yofi, The thao Phu My Hung Quan 7

Yofi Center, Gym Sky Garden,Suc khoe vang,Yoga Phu My Hung,Ho boi Sky Garden 2, Tennis Quan 7,Gym Yofi, The thao Phu My Hung Quan 7

Yofi Center, Gym Sky Garden,Suc khoe vang,Yoga Phu My Hung,Ho boi Sky Garden 2, Tennis Quan 7,Gym Yofi, The thao Phu My Hung Quan 7

Yofi Center, Gym Sky Garden,Suc khoe vang,Yoga Phu My Hung,Ho boi Sky Garden 2, Tennis Quan 7,Gym Yofi, The thao Phu My Hung Quan 7
Yofi Center, Gym Sky Garden,Suc khoe vang,Yoga Phu My Hung,Ho boi Sky Garden 2, Tennis Quan 7,Gym Yofi, The thao Phu My Hung Quan 7