Yofi Center, Gym Sky Garden,Suc khoe vang,Yoga Phu My Hung,Ho boi Sky Garden 2, Tennis Quan 7,Gym Yofi, The thao Phu My Hung Quan 7

Đào tạo cá nhân

Một huấn luyện viên cá nhân là một chuyên gia thể dục có liên quan trong đơn thuốc và hướng dẫn tập. Họ khuyến khích khách hàng bằng cách thiết lập mục tiêu và cung cấp thông tin phản hồi và trách nhiệm với khách hàng. Giảng viên cũng đo lường mạnh và điểm yếu của khách hàng của họ với các đánh giá tập thể dục. Những đánh giá tập thể dục cũng có thể được thực hiện trước và sau chương trình tập luyện để đo lường tiến bộ khách hàng của họ trong thể dục thể chất.

Họ cũng có thể giáo dục cho khách hàng của họ trong nhiều khía cạnh khác của sức khỏe bên cạnh việc tập thể dục, bao gồm hướng dẫn về sức khỏe và dinh dưỡng nói chung. Huấn luyện viên cá nhân đủ điều kiện công nhận các khu vực chuyên môn của mình. Nếu một huấn luyện viên nghi ngờ rằng một trong những khách hàng của mình có một tình trạng y tế có thể ngăn chặn các khách hàng từ sự tham gia an toàn trong một chương trình tập luyện, họ phải tham khảo các khách hàng đến chuyên viên y tế thích hợp cho clearance.Trainers trước

facebook   youtube   twitter

Yofi Center, Gym Sky Garden,Suc khoe vang,Yoga Phu My Hung,Ho boi Sky Garden 2, Tennis Quan 7,Gym Yofi, The thao Phu My Hung Quan 7

Yofi Center, Gym Sky Garden,Suc khoe vang,Yoga Phu My Hung,Ho boi Sky Garden 2, Tennis Quan 7,Gym Yofi, The thao Phu My Hung Quan 7

Yofi Center, Gym Sky Garden,Suc khoe vang,Yoga Phu My Hung,Ho boi Sky Garden 2, Tennis Quan 7,Gym Yofi, The thao Phu My Hung Quan 7

Yofi Center, Gym Sky Garden,Suc khoe vang,Yoga Phu My Hung,Ho boi Sky Garden 2, Tennis Quan 7,Gym Yofi, The thao Phu My Hung Quan 7

Yofi Center, Gym Sky Garden,Suc khoe vang,Yoga Phu My Hung,Ho boi Sky Garden 2, Tennis Quan 7,Gym Yofi, The thao Phu My Hung Quan 7
Yofi Center, Gym Sky Garden,Suc khoe vang,Yoga Phu My Hung,Ho boi Sky Garden 2, Tennis Quan 7,Gym Yofi, The thao Phu My Hung Quan 7