Yofi Center, Gym Sky Garden,Suc khoe vang,Yoga Phu My Hung,Ho boi Sky Garden 2, Tennis Quan 7,Gym Yofi, The thao Phu My Hung Quan 7

Bùi Thị Út Kiều

Yofi Center, Gym Sky Garden,Suc khoe vang,Yoga Phu My Hung,Ho boi Sky Garden 2, Tennis Quan 7,Gym Yofi, The thao Phu My Hung Quan 7

SN: 23/9/1989

Tốt nghiệp: Đại học TDTT HCM về HLV cá nhân fitness,

HLV cá nhân Fitness, Kickboxing, Yoga.

Kinh Nghiệm: Có hơn 7 năm tập luyện và huấn luyện Fitness

Điểm mạnh về huấn luyện: 

  • Chuyên giảm cân và săn chắc
  • Nhiệt tình, năng động, vui vẻ.
  • Biết tạo không khí sôi động giúp khách hàng hăng say luyện tập
  • Giảm mỡ tăng cơ (tăng cân, giảm cân)
  • Tập trị liệu
  • Chú trọng mục tiêu khách hàng

Câu nói tâm đắc nhất: “chinh phục giấc mơ vàng khi bạn có sức khỏe”

Tel: 097 255 7100

Email: ptkieuyoficlb@gmail.com

facebook   youtube   twitter

Yofi Center, Gym Sky Garden,Suc khoe vang,Yoga Phu My Hung,Ho boi Sky Garden 2, Tennis Quan 7,Gym Yofi, The thao Phu My Hung Quan 7

Yofi Center, Gym Sky Garden,Suc khoe vang,Yoga Phu My Hung,Ho boi Sky Garden 2, Tennis Quan 7,Gym Yofi, The thao Phu My Hung Quan 7

Yofi Center, Gym Sky Garden,Suc khoe vang,Yoga Phu My Hung,Ho boi Sky Garden 2, Tennis Quan 7,Gym Yofi, The thao Phu My Hung Quan 7

Yofi Center, Gym Sky Garden,Suc khoe vang,Yoga Phu My Hung,Ho boi Sky Garden 2, Tennis Quan 7,Gym Yofi, The thao Phu My Hung Quan 7

Yofi Center, Gym Sky Garden,Suc khoe vang,Yoga Phu My Hung,Ho boi Sky Garden 2, Tennis Quan 7,Gym Yofi, The thao Phu My Hung Quan 7
Yofi Center, Gym Sky Garden,Suc khoe vang,Yoga Phu My Hung,Ho boi Sky Garden 2, Tennis Quan 7,Gym Yofi, The thao Phu My Hung Quan 7